Tabela VAT na świecie 2018

Tabela pokazuje kraje, które umożliwiają firmom zwrot zagranicznego podatku VAT,
z uwzględnieniem stosowanych stawek VAT i wybranych kwalifikujących się pozycji kosztowych.

„Odzyskaj zagraniczny podatek VAT – przewodnik dla firm”

Znajdziesz tu wyczerpujące informacje na temat zwrotu podatku VAT z działalności międzynarodowej.

Poznaj dyrektywy UE dotyczące podatku VAT

Wzajemność i prawodawstwo europejskie w zakresie podatku VAT
Poznaj podstawy prawne funkcjonowania refundacji zagranicznego podatku VAT w Unii.